Triển lãm Công nghiệp Năng lượng và Môi trường Việt Nam ONLINE 2021

Triển lãm trực tuyến Công nghiệp Năng lượng và Môi trường Việt Nam ONLINE 2021 (gọi tắt là ENTECH Việt Nam ONLINE 2021) do Thành phố Busan tài trợ, BEXCO, Today Energy và KOTRA đăng cai tổ chức đã diễn ra dưới hình thức triển lãm trực tuyến từ ngày 15 - 26 /11.

Triển lãm trực tuyến Công nghiệp Năng lượng và Môi trường Việt Nam ONLINE 2021 được tổ chức tại địa chỉ  https://entechvietnam.net/online.

Triển lãm diễn ra với nhiều chương trình quảng bá sản phẩm và giới thiệu về các đơn vị trưng bày được tổ chức như ‘Hội nghị xuất khẩu trực tuyến’, ‘Phòng triển lãm trực tuyến’ và ‘Hội thảo giới thiệu sản phẩm trực tuyến’…  theo địa chỉ https://entechvietnam.net/online.

Năm nay, 60 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia triển lãm đều là những doanh nghiệp đang tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào Việt Nam – một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn trong lĩnh vực xử lý nước, xử lý chất thải, môi trường khí quyển, công nghiệp đèn LED, tiết kiệm năng lượng và các thiết bị, vật liệu liên quan…

Bên cạnh đó, một số công ty thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc và Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Khai khoáng Hàn Quốc cũng đăng ký tham gia và giới thiệu về các sản phẩm, công nghệ môi trường và năng lượng mới nhất của Hàn Quốc thông qua "Phòng triển lãm trực tuyến" và "Hội thảo giới thiệu sản phẩm trực tuyến"...

Năm nay đánh dấu năm thứ 13 kể từ khi sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam (sự kiện lần đầu vào năm 2009).

Qua triển lãm, những doanh nghiệp Hàn Quốc có mong muốn tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào Việt Nam – một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn trong lĩnh vực xử lý nước, xử lý chất thải, môi trường khí quyển, công nghiệp đèn LED, tiết kiệm năng lượng và các thiết bị, vật liệu liên quan…

Ngoài ra, các công ty tham gia của Hàn Quốc cũng được quảng bá tới thị trường Việt Nam và đạt được hiệu quả kinh doanh nhất định. Hơn nữa, sự kiện cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam.