Triển khai các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành dệt may

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) và đại diện dự án Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-Leep) ký biên bản hỗ trợ, triển khai các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

Ngành Dệt May Việt Nam hiện đang phải đối diện với những khó khăn khi đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống nồi hơi,... chiếm chi phí lớn, nhưng chưa có tổ chức, cơ quan nào đứng ra tư vấn, đánh giá xem đầu tư những trang thiết bị, công nghệ, dùng nguyên liệu nào để tiết giảm chi phí, đạt hiệu quả cao và tránh tác động đến môi trường...

Để giải quyết những vấn đề này, V-Leep cần xây dựng các chương trình, đề án nhằm giúp các thành viên Vitas nâng cao nhận thức cũng như năng lực triển khai các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả và dự án năng lượng tái tạo trong lĩnh vực dệt may.

V-Leep là dự án do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được thiết kế nhằm hỗ trợ các bên liên quan tại Việt Nam xây dựng chính sách và tạo ra môi trường khuyến khích tăng trưởng phát thải thấp trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời thu hút đầu tư cho các hoạt động phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp.

Chương trình thúc đẩy việc thực hiện các yếu tố quan trọng nhằm phát triển dự án năng lượng sạch: tiếp cận công nghệ, tiếp cận tài chính, phát triển các dự án vay vốn khả thi và xây dựng ngành năng lượng tái tạo bền vững cho Việt Nam...


  • 06/03/2017 09:21
  • Theo nhandan.com.vn