Trên 19,5 triệu kWh điện

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020, chiếm 2,2% sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh.

PC Hậu Giang thường xuyên tuyên truyền nhiều biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng. Ảnh: ĐVCC.

Theo Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang), trong thời gian qua, Công ty đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về an toàn, tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất; khuyến khích hộ gia đình sử dụng các thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt điện thiết bị khi không sử dụng.

Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thương mại tuân thủ các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện. 

Tại các cơ quan công sở, CBNV đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm...

Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh Hậu Giang đã tiết kiệm được 19.518.721 kWh, đạt 115% so với kế hoạch được giao, chiếm 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

Tuy nhiên, vẫn có đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bên cạnh đó do điều kiện khách quan, nên một số đơn vị đã vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện so với kế hoạch phân bổ năm 2020.

Năm 2021, dự báo nhu cầu của các công ty tiếp tục tăng, sản lượng điện thương phẩm dự kiến sẽ tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Chính vì vậy, PC Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền liên tục, rộng rãi về các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...


  • 23/03/2021 01:59
  • Hải Yến