Trao giải Cuộc thi sáng tác phim tuyên truyền “Khoảnh khắc 3T”

Ngày 3/8, Sở Tài nguyên& môi trường TP. HCM đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác phim tuyên truyền “Khoảnh khắc 3T” về nội dung tiết giảm, tái sử dụng và tái chế rác thải.

Các giải pháp 3T gồm: Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế và phân loại tại nguồn đối với chất thải. 

Với nỗ lực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ năm 2015, Sở TN&MT TP. HCM đã tổ chức Cuộc thi sáng tác phim tuyên truyền “Khoảnh khắc 3T” với sự phối hợp và tài trợ của Chương trình Việt Nam Tái chế. Các tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi năm 2015 đã được Sở TN&MT sử dụng hiệu quả trong các chương trình truyền thông vừa qua.

Cuộc thi “Khoảnh khắc 3T”  lần 2 - năm 2016 với chủ đề “Chất thải điện tử” nhằm mục đích tìm kiếm các tác phẩm phim ngắn, phim hoạt hình/motion graphic hỗ trợ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chất thải điện tử, hướng tới thay đổi hành vi tiêu dùng sản phẩm điện tử, hình thành thói quen thải bỏ đúng chất thải điện tử, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chương trình Việt Nam tái chế trong việc thiết lập và duy trì hệ thống các điểm thu hồi và tái chế chất thải điện tử trên địa bàn TP. HCM và tại Việt Nam.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc và đặc biệt là truyền tải một cách sáng tạo thông điệp bảo vệ môi trường đối với một chủ đề khó là chất thải điện tử.

Ban tổ chức đã quyết định trao 5 giải thưởng trên các hạng mục: Kỹ xảo, ý tưởng, kịch bản và phim hoạt hình/ motion grphic cho 5 tác phẩm: Bản tin công nghệ xanh, Rác thải điện tử, Chung tay áp dụng 3T – Chung tay bảo vệ môi trường, Tác hại của hiện đại, Rap ngưng xả rác điện tử.

Đặc biệt, tất cả các tác giả đoạt giải đều là những bạn trẻ đang học tập tại các trường đại học.


  • 05/08/2016 08:38
  • Đinh Thắng