Tổng kết dự án EECB và định hướng thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng

Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng” (EECB) và định hướng thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng (MOC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức diễn ra ngày 22/10/2021, tại Hà Nội.

Hội nghị tổng kết dự án EECB và định hướng thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng. Nguồn: MOC

Dự án EECB nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ ngành xây dựng ở Việt Nam, bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Dự án bắt đầu triển khai vào năm 2016 và kết thúc vào năm 2021. Với sự hỗ trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), thông qua UNDP, dự án EECB đã triển khai một số các giải pháp thúc đẩy tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng và vận hành các công trình tòa nhà tại Việt Nam, thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần làm giảm lượng khí thải nhà kính trực tiếp khoảng 73.035 tấn CO2.

Dự án đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 23 tòa nhà mới và cải tạo, với tổng số 75 giải pháp được áp dụng giúp tiết kiệm được 12.000 MWh điện, tiết kiệm được khoảng 35 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, dự án cũng đã có những đề xuất, kiến nghị về chính sách; đưa được một số  quy định về xây dựng công trình xanh, công trình sử dụng hiệu quả năng lượng vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (tháng 6/2020) và Nghị định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2011/ NĐ-CP).

Trong đó, có 05 tiêu chuẩn kỹ thuật về đặc tính sử dụng năng lượng hiệu quả của vật liệu xây dựng; 06 tiêu chuẩn kỹ thuật về phương pháp lập hồ sơ tiêu thụ năng lượng cụ thể; 01 định mức chi phí kỹ thuật liên quan đến chi phí dịch vụ tư vấn về tiết kiệm năng lượng và lộ trình phát triển các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam; 02 cơ sở dữ liệu về thiết bị và vật liệu tiết kiệm năng lượng…

Xây dựng là ngành sử dụng nhiều năng lượng, chiếm khoảng 35 - 40% tổng năng lượng tiêu thụ quốc gia, trong đó chủ yếu là tiêu thụ điện. Tuy nhiên, ngành này cũng có tiềm năng lớn về sử dụng năng lượng hiệu quả. Nếu áp dụng các công nghệ, giải pháp thiết kế, sử dụng thiết bị cũng như các giải pháp pháp kỹ thuật khác vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình xây dựng, vận hành đối với các tòa nhà thương mại, chung cư cao tầng, có thể giúp tiếp kiệm được từ 25% đến 67% năng lượng tiêu thụ, giúp giảm chi phí vận hành tòa nhà và lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống.