Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện trong năm 2022. Mục tiêu kế hoạch đề ra là thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện để đảm bảo cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu tuyên truyền với khách hàng sử dụng điện và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng trong việc sử dụng điện tiết kiệm; tuyên truyền các chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức, sâu rộng đến nhiều thành phần trong xã hội, nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện đối với đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất, cụ thể: tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời,...

Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tiết kiệm ít nhất bằng 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất; chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi hệ thống điện mất cân đối cung cầu; đầu tư, thay thế thiết bị tiết kiệm điện trong dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, trang bị hệ thống chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện như đèn compact, led…