Tiềm năng sản xuất điện từ năng lượng sinh học của Việt Nam rất lớn

Là nhận định của Giám đốc dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam – BEM”, ông Nathan Moore, tại hội thảo tổng kết “Nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học cho phát điện và sản xuất nhiệt” do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế CHLB Đức (GIZ) tổ chức trực tuyến, ngày 30/6.

Việt Nam có nguồn sinh khối dồi dào để sản xuất năng lượngẢnh minh họa.

Theo Giám đốc dự án BEM, Việt Nam có nguồn sinh khối dồi dào để sản xuất năng lượng, đặc biệt là điện. Nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học cho phát điện và sản xuất nhiệt là nghiên cứu quan trọng, làm tiền đề cho việc tìm ra những ngành triển vọng, thúc đẩy phát triển đầu tư vào ngành năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học cho phát điện và sản xuất nhiệt được thực hiện trong vòng 6 tháng với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Dựa trên kết quả phân tích sơ bộ, 3 ngành có tiềm năng nhất được lựa chọn là: chăn nuôi và chế biến thịt lợn, giấy và bột giấy, chế biến tinh bột sắn. Trong nghiên cứu này, nhóm chuyên gia đã thực hiện 15 chuyến khảo sát thực tế và 35 cuộc phỏng vấn sâu tại các trang trại và nhà máy của 3 ngành hẹp trên cả nước.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá trên nhiều phương diện: cấu trúc ngành; động lực thúc đẩy để thay đổi thực trạng sử dụng năng lượng sinh học, nhu cầu năng lượng (điện và nhiệt), kế hoạch kinh doanh nhằm nâng cấp và/hoặc đầu tư mới vào công nghệ đồng phát nhiệt và điện (CHP), và các rào cản chính đối với việc sử dụng năng lượng sinh học. Sau khi phân tích tổng thể, một số dự án tiềm năng được lựa chọn và tính toán tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật khi sử dụng năng lượng sinh học.

Việc sản xuất điện từ việc xử lý chất thải của ngành chăn nuôi và chế biến thịt lợn tại Việt Nam bước đầu đã có những thành công và đem lại nhiều cơ hội tài chính hấp dẫn khi thực hiện ở quy mô lớn. Tương tự, ngành giấy và bột giấy cũng có những tiềm năng sử dụng năng lượng sinh học đáng kể nếu đảm bảo được nguồn cung cấp sinh khối có giá cả phù hợp.

Trong khi đó, ngành chế biến tinh bột sắn đã thành công khi sử dụng khí sinh học cho quá trình sấy khô sắn và bã sắn, có nhiều cơ hội để phát điện nếu tiếp tục áp dụng các biện pháp cải tiến hiệu quả năng lượng.  

Dự án do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU) tài trợ.


  • 02/07/2021 09:33
  • Thành Trung