Thúc đẩy chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo và năng lượng sạch

Là chủ đề của Hội thảo do Bộ Công Thương Việt Nam và Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 12 - 13/5, theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom Meeting.

Hội thảo là cơ hội cho đại diện các nền kinh tế thành viên APEC thảo luận, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp định hướng thị trường cung cấp các dịch vụ năng lượng; thảo luận về tương quan giữa năng lượng tái tạo và năng lượng hóa thạch, từ đó đề xuất những khuyến nghị về mô hình chính sách năng lượng sạch hỗ trợ tương quan này.

Theo báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng gia tăng, quá trình công nghiệp diễn ra nhanh chóng và rộng khắp, nhu cầu năng lượng - đặc biệt là nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, tiết kiệm năng lượng v.v...) ngày càng cao.

Cụ thể, năng lượng tái tạo đã đi đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu cũng như trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cụ thể: Mục tiêu chung của hợp tác APEC trong lĩnh vực năng lượng là nhằm hướng tới giảm 45% cường độ sử dụng năng lượng trong khu vực vào năm 2035 và tăng gấp đôi tỷ lệ các loại hình năng lượng tái tạo trong tổng số năng lượng chung trong APEC vào năm 2030 theo chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo APEC tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 (năm 2012).

Ngoài ra, những năm gần đây, APEC đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, hướng tới mục tiêu xác định và tháo gỡ các rào cản thương mại không cần thiết, thúc đẩy các cơ chế đầu tư thông thoáng, minh bạch và công bằng nhằm thu hút nguồn lực sẵn có từ khu vực tư nhân cho phát triển năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió hay điện mặt trời cũng có những mặt hạn chế, như tính không ổn định do hoàn toàn phụ thuộc vào nắng gió, khả năng giải tỏa công suất do nắng gió có khả năng khai thác kinh tế chỉ tập trung ở một số địa điểm làm ảnh hưởng tới độ tin cậy ổn định vận hành hệ thống điện; làm tăng chi phí của hệ thống mà cuối cùng là làm tăng giá điện tới người tiêu dùng cuối cùng (tăng chi phí không phải chỉ do giá năng lượng tái tạo cao mà do phải đầu tư thêm hệ thống truyền tải, hệ số sử dụng không cao…).

Hội thảo lần này là đóng góp của Chính phủ Việt Nam vào mục tiêu chung của APEC trong thúc đẩy chính sách liên quan năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Trong hai ngày tới, với sự tham gia của đông đảo học giả, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các doanh nghiệp và tổ chức, hiệp hội trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hội thảo sẽ thảo luận và đưa ra nhiều sáng kiến, khuyến nghị khả thi, có thể áp dụng cho hợp tác APEC về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Kết quả của Hội thảo sẽ được báo cáo lên các diễn đàn liên quan của APEC gồm Nhóm chuyên gia APEC về Công nghệ năng lượng mới và tái tạo (EGNRET) và Nhóm công tác APEC về Năng lượng (EWG) nhằm sớm biến định hướng, chính sách thành hiện thực.