Thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh

Là chủ đề hội thảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhóm công tác Ngân hàng tổ chức vào ngày 16/8, tại Hà Nội.

Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh. Nguồn ảnh: thoibaonganhang.vn

Những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), với quyết tâm đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Qua đó mở ra cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, để đạt được tăng trưởng xanh đòi hỏi sự thay đổi đáng kể trong đầu tư, trong khi đó việc phát hiện và tiếp cận các nguồn tài trợ biến đổi khí hậu mới cũng như lồng ghép vấn đề môi trường và khí hậu vào các chiến lược tài chính doanh nghiệp vẫn còn là các thách thức lớn đối với các Chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức. Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là sứ mệnh quan trọng hướng tới phát triển bền vững và cần có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Để đạt được các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững, tài chính được đánh giá là yêu tố cốt lõi quyết định quá trình chuyển đổi này. Sự hỗ trợ của chính phủ cần được củng cố bằng sự tham gia và các hành động thiết thực của khu vực tư nhân trong nước và thông qua các nguồn tài chính từ khu vực công và tư nhân.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và phát triển bền vững từ nay đến năm 2030 của Việt Nam vào khoảng 360 tỷ USD, trong đó nguồn vốn từ khu vực tư nhân chiếm 50%. Để thực hiện được mục tiêu thu hút các nguồn lực, cần tập trung 4 nhóm giải pháp: xây dựng chính sách; nâng cao tiếp cận tài chính xanh; xây dựng thể chế đầu tư bền vững và  nâng cao tính minh bạch trong thực hiện tài chính xanh.

Tại hội nghị, các bên đã trình bày, tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề, nội dung quan trọng, có tính thời sự về cần thiết thu hút nguồn lực nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về phát triển xanh và bền vững. Bên cạnh đó, các bên cũng cung cấp các thông tin về tình hình huy động nguồn lực cho Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng như đã có những chia sẻ, trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan.

Cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ này là một thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho Việt Nam thực hiện những cải cách mạnh mẽ, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong phát triển kinh tế. Trong tiến trình này, sự đồng hành, chia sẻ của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các ngân hàng nước ngoài là đặc biệt quan trọng, không chỉ ở góc độ tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm mà còn ở sự hỗ trợ nguồn lực tài chính, vốn trực tiếp cho các chủ đầu tư dự án xanh, phát triển bền vững.


  • 16/08/2022 04:10
  • H.Linh