Thiết bị cảnh báo sự cố điện thông minh SRFI

Ngày 1/4, Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức hội thảo giới thiệu thiết bị cảnh báo sự cố SRFI (Smarrt Remote Fault Indicator). Đại diện các phòng, ban và các Điện lực trực thuộc tham gia hội thảo.

Hội thảo nhằm thu nhận ý kiến, đánh giá việc triển khai thử nghiệm đa dạng hóa thiết bị cảnh báo sự cố trên lưới điện để đánh giá phân tích hiệu quả sử dụng thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố lưới điện trung thế (SRFI – Smarrt Remote Fault Indicator) do Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung nghiên cứu và sản xuất.

Đây là thiết bị vừa chỉ thị sự cố bằng đèn vừa cảnh báo sự cố bằng cách gửi tin nhắn đến các cá nhân/bộ phận quản lý qua tin nhắn cảnh báo (SMS), có khả năng thu thập thông số vận hành: Giá trị dòng tải, trạng thái sự cố, điện áp… và có chức năng kết nối SCADA.

Hội thảo cũng trao đổi, tìm hiểu các thông tin liên quan và khả năng ứng dụng thực tiễn trên lưới điện PCBD. Qua đó, nhà cung cấp đã giải đáp, làm rõ hơn và sẽ tiếp tục phối hợp với PCBD để triển khai lắp đặt thử nghiệm trong thời gian tới.

Link gốc


  • 07/04/2021 02:14
  • Nguồn: baobinhduong.vn