Thêm 1.637 khách hàng của EVNCPC lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà trong tháng 7

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), trong tháng 7/2020, toàn Tổng công ty đã phát triển thêm 1.637 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 76,729MWp.

Tính đến hết tháng 7/2020, EVNCPC đã phát triển được 8.732 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Ng.Tuấn.

EVNCPC cho biết, lũy kế 7 tháng của năm 2020, có 4.517 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà, tổng công suất đặt 197,95MWp, đạt 99% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao là 200MWp. Như vậy, tính đến hết tháng 7/2020, EVNCPC đã phát triển được 8.732 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất đấu nối vào lưới điện đạt 295,7MWp.

Để tạo điều kiện cho khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên triển khai công tác tuyên truyền, công bố thông tin, thỏa thuận đấu nối, đầu tư lưới điện… tạo thuận lợi để khách hàng dễ dàng truy cập, tra cứu thông tin, lựa chọn vị trí đầu tư phù hợp để phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đồng thời, khi tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận đấu nối của khách hàng, Công ty Điện lực kịp thời kiểm tra, hướng dẫn và trả lời khách hàng về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất của lưới điện hiện trạng; tư vấn khách hàng lựa chọn phương án tối ưu cũng như lưu ý khách hàng về trách nhiệm đảm bảo dự án đúng tiêu chí xác định điện mặt trời mái nhà và tính pháp lý của công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, EVNCPC đã yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện trung áp các khu vực bị quá tải trong năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tối đa nhà đầu tư tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà mà không làm quá tải TBA 110kV. Hiện có 13 công trình đầu tư, nâng cấp lưới điện đang triển khai phục vụ đấu nối, giải tỏa điện mặt trời mái nhà với tổng chi phí đầu tư 145,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.