Thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng 300 trạm sạc ô tô điện

Sở Công Thương Đà Nẵng vừa đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.

Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ xây dựng 150 trạm sạc cấp 1 và 2 có công suất từ 6,6kW- 22kW (trung bình 10kW) và 15 trạm sạc cấp 3 có công suất từ 30kW – 100Kw (trung bình 60kW).

Đến năm 2030, thành phố sẽ xây dựng 250 trạm sạc cấp 1 và 2, 50 trạm sạc cấp 3 có công suất từ 100kW – 350kW (trung bình 200kW).

Trước đó, ngày 14/1, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố.

Đề án hướng đến mục tiêu nghiên cứu về công nghệ sạc ô tô điện, xây dựng tiêu chí kỹ thuật trạm sạc; quy hoạch mạng lưới trạm sạc ô tô điện; xác định quy mô và lộ trình phát triển mạng lưới trạm sạc ô tô điện đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và xây dựng cơ chế, đề xuất giải pháp để khuyến khích phát triển trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố.

Để hỗ trợ đầu tư và phát triển xe ô tô điện và các trạm sạc, Đề án nêu rõ cần khuyến khích mua sắm công, sử dụng xe ô tô điện phục vụ tại các sở, ban, ngành, cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố trên cơ sở phù hợp với các quy định; có lộ trình chuyển đổi xe buýt công cộng chạy bằng xăng dầu sang sử dụng xe buýt điện.

Đồng thời, đề xuất áp dụng các quy định lãi suất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư cho các dự án xây dựng trạm sạc theo quy định; kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 4 trạm sạc ô tô điện được nghiên cứu đầu tư, trong đó có 3 trạm sạc được lắp đặt bởi Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil), 1 trạm sạc của Công ty Mitsubishi Motors hợp tác với TP Đà Nẵng.