Thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022

UBND tỉnh Vĩnh Long mới đây đã ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022 gồm:

Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện, tiết kiệm điện và chỉ đạo thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để áp dụng trong việc điều hành, điều tiết sử dụng điện theo chỉ tiêu được phân bổ và kế hoạch điều tiết sản lượng công suất điện năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân sử dụng điện chấp hành chủ trương tiết kiệm điện.

Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Thường trực Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long đặt tại Sở Công Thương, địa chỉ: số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long.

Chi tiết Quyết định 3539 xem file đính kèm

3539qd.pdf