Tăng cường quản lý đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Ngày 18/01, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn số 535/UBND-CN chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Công ty Điện lực Đắk Lắk và các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) về việc tăng cường quản lý lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên địa bàn tỉnh.

Một hệ thống ĐMTMN tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, mỹ quan đô thị, công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, an toàn công trình xây dựng đối với các công trình có lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

Nghiên cứu, hướng dẫn quy định, tiêu chí sử dụng mái nhà công trình xây dựng để đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN, nhằm đảm bảo việc lắp hệ thống an toàn, thẩm mỹ, tránh làm thay đổi, biến dạng hình thức kiến trúc công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng công trình trang trại nông nghiệp có lắp đặt ĐMTMN đảm bảo phù hợp với mục đích, công năng của trang trại và đáp ứng tiêu chí về kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 02/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí kinh tế trang trại.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý việc xây dựng, lắp đặt ĐMTMN trên địa bàn theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, mục đích, công năng của công trình và các quy định về môi trường.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế địa phương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện rà soát, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư ĐMTMN, đặc biệt là việc xây dựng trang trại kết hợp ĐMTMN; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thuế, để chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các công trình lắp đặt ĐMTMN…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương kiểm tra, rà soát việc đầu tư các công trình, trang trại nông nghiệp lắp đặt HTĐMTMN trên địa bàn, đảm bảo việc xây dựng mái của trang trại phù hợp với công năng, mục đích sử dụng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, đầu tư trang trại nông nghiệp không đúng mục tiêu đã đăng ký, xây dựng trang trại nông nghiệp trong đô thị nhưng chưa được cấp phép xây dựng...

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể, chi tiết các trường hợp vi phạm, biện pháp xử lý về Sở Công Thương trước ngày 31/01/2021 để theo dõi, thực hiện công việc theo chức năng, thẩm quyền.


  • 29/01/2021 09:46
  • Phạm Tân