Sổ tay hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối

Sổ tay do Dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công thương xây dựng nội dung và được giới thiệu tới công chúng vào ngày 3/10 tại Hà Nội.

Bạn đọc có thể nghiên cứu các thông tin về ngành Điện và năng lượng sinh khối tại Việt Nam. Đặc biệt, cuốn sổ tay minh họa chi tiết các bước đầu tư trong tất cả các giai đoạn phát triển dự án từ giai đoạn chuẩn bị, phát triển, vận hành bảo dưỡng, tới tháo dỡ dự án.

Sổ tay cũng mô tả các thủ tục hành chính mà chủ đầu tư dự án cần thực hiện cho một chu kỳ phát triển dự án phát điện sinh khối tại Việt Nam... Đồng thời, cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn giúp giảm thiểu các rủi ro và rào cản đầu tư, thúc đẩy đầu tư từ khối tư nhân vào thị trường năng lượng tái tạo quốc gia.

* Toàn văn Sổ tay hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối tại đây.


  • 04/10/2017 04:02
  • Nguyên Hương