Sẽ có giải thưởng ‘Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020’

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 588/QĐ-BCT, ngày 21/2/2020 phê duyệt quy chế giải thưởng ‘Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020’.

Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR của Bộ Công Thương. Nguồn ảnh: Bộ Công Thương.

Theo Quyết định số 588/QĐ-BCT, Bộ Công Thương giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Hội Khoa học & công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức giải thưởng.

Giải thưởng ‘Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020’ được tổ chức nhằm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng, theo đúng định hướng của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tôn vinh các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao hơn, góp phần chuyển dịch thị trường và từng bước loại bỏ các sản phẩm có hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Đối tượng tham gia giải thưởng là tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, sản xuất và kinh doanh các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc các nhóm sản phẩm được quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Sản phẩm đăng ký dự thi phải là sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước hay được nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Sản phẩm phải đạt mức hiệu suất năng lượng cao nhất xác định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất năng lượng và tiêu chí do Hội đồng kỹ thuật giải thưởng công bố.

Ngoài ra, sản phẩm phải có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường; có khả năng sản xuất và tiêu thụ phổ biến trên thị trường cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý chất lượng, an toàn và phòng chống cháy nổ...

Chi tiết Quyết định số 588/QĐ-BCT xem file đính kèm.

quyetdinh588_bocongthuong.pdf


  • 24/02/2020 02:25
  • Ngọc Tuấn