Ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam

Lễ ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) được Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) tổ chức ngày 23/8 tại TP.HCM.

Thành lập Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) là sáng kiến của GreenID và WWF Việt Nam. Liên minh có sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cộng đồng người tiêu dùng, các trường đại học và các cơ quan đi tiên phong trong việc nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển xanh ở Việt Nam.

Các thành viên của Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam tại lễ ra mắt - Ảnh: Mai Nhiệm. 

VCCA được thành lập với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh sẽ kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh việc ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý và hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Tại lễ ra mắt VCCA, TS. Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia của WWF Việt Nam đã kêu gọi tất cả các doanh nghiệp, các trường đại học, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận cùng tham gia VCCA và hành động vì khí hậu Việt Nam.

Bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc GreenID cho biết, Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam, cam kết hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới mục tiêu phát triển carbon thấp.

Trọng tâm hành động của VCCA sẽ bao gồm việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại các toà nhà thương mại, khu dân cư; đồng thời phối hợp với chương trình “Triệu ngôi nhà xanh” với mục tiêu chung của chương trình đến năm 2030 đưa vào sử dụng 1 triệu văn phòng, tòa nhà thương mại và cơ sở sản xuất tại Việt Nam có áp dụng hệ thống điện mặt trời áp mái và các giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, VCCA cũng sẽ thúc đẩy các chương trình phát triển xanh khác như thành phố thông minh, xanh hoá sản xuất và sử dụng đất cho nông nghiệp xen kẽ với các công trình năng lượng tái tạo.

Hoạt động của VCCA và các thành viên sẽ được điều phối bởi GreenID và WWF Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Liên minh hành động vì khí hậu quốc tế (ACA). VCCA cũng là một thành viên của ACA, một mạng lưới toàn cầu bao gồm các liên minh tại các quốc gia cam kết hỗ trợ thực hiện và thúc đẩy các mục tiêu khí hậu của các quốc gia thành viên.