Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Hướng Linh 3

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Hướng Linh 3, công suất 30 MW, tổng vốn đầu tư trên 1.530 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Linh 3 được thực hiện tại xã Hướng Linh, huyện miền núi Hướng Hóa, do Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 làm chủ đầu tư. 

Công suất thiết kế gồm 9 tua bin gió (công suất mỗi tua bin từ 3,3 đến hơn 3,4 MW); sử dụng 8 ha đất và có thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự kiến, Nhà máy sẽ phát điện vào tháng 12/2020.

Điện gió đang là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Quảng Trị thu hút được nhiều vốn đầu tư. Trong hơn 3 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận đầu tư cho 5 dự án điện gió với tổng số vốn khoảng 6.770 tỷ đồng. 

Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Trị sẽ có 3 vùng quy hoạch điện gió, với diện tích 6.707 ha.