Quảng Trị: Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực đến năm 2025

UBND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, trong đó từng bước xây dựng, khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo như: Điện gió, thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời.

Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là ở các khu - cụm công nghiệp, khu kinh tế Đông Nam và các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tỉnh Quảng Trị cần quy hoạch lưới điện liên kết với các tỉnh, thiết kế lưới điện, cải tạo đường dây mạch kép. Đặc biệt, nâng cấp và xây dựng mới một số trạm biến áp (TBA) 110 kV, 220 kV, trạm nguồn 220 kV và tính toán phương án đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng, khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo như: Điện gió, thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời.

Tổng vốn đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện là 2.520 tỷ đồng, chi phí cấp điện cho đảo Cồn Cỏ là 720 tỷ đồng.

Đề án cũng đưa ra Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo và cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo không nối lưới, cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực…

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện quy hoạch phát triển lưới điện, truyền tải và phân phối, sẽ đáp ứng được nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Quy hoạch lưới điện đồng bộ, thiết kế hợp lý; hoàn thiện mạng lưới điện 220 kV và 110 kV sẽ nâng cao độ ổn định trong cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng và tăng tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn.

 


  • 07/06/2017 08:26
  • Nguyễn Tuấn