Quảng Trị: Các cơ quan hành chính sự nghiệp thi đua tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ ký kết chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2014”. Chương trình nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể có công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh trên địa bàn thành phố Đông Hà sẽ thi đua tiết kiệm 10% trở lên lượng điện năng tiêu thụ trong 3 tháng mùa khô (tháng 4, 5, 6) năm 2014 so với từng tháng cùng kỳ năm 2013.

Đại diện PC Quảng Trị và Công Đoàn Viên chức tỉnh ký kết chương trình liên tịch phát động thi đua tiết kiệm điện trong công sở năm 2014 (ảnh PC Quảng Trị)

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức sẽ xét chọn 20 cơ quan, đơn vị theo thứ tự tiết kiệm điện từ cao xuống thấp để khen thưởng “Đơn vị tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014”.

Ông Đào Truyền, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: "Đây là năm đầu tiên PC Quảng Trị phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Năm 2013, PC Quảng Trị đã thực hiện nhiều chương trình tiết kiệm điện như: Phát động phong trào thi đua Hộ gia đình tiết kiệm điện; phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học; tổ chức các tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện bằng xe tuyên truyền lưu động... với tổng sản lượng điện tiết kiệm được là 11,362 triệu kWh".  

Được biết, chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2014” cũng là một trong những phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao đông hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014).


  • 19/05/2014 02:00
  • Hồng Hoa