Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản số 973/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán lập dự án quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2020 có xét đến năm 2030.

Dự án do Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý với tổng kinh phí là 772.103.000 đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2012 - 2013.

973QD-UBND.pdf


  • 10/07/2012 11:34
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét