Quảng Ngãi: Khối cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Liên đoàn Lao động tỉnh Quãng Ngãi đã cùng ký kết kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành cùng công tác tiết kiệm điện năm 2014”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức về thực hiện tiết kiệm điện, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo ký kết (ngày 8/5), hai đơn vị đã thống nhất kế hoạch phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2014 và cùng tổ chức phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành cùng công tác tiết kiệm điện”.

Với tiêu chí thi đua phấn đấu thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ trong các công sở, cơ quan HCSN trên địa bàn tỉnh vào các tháng cao điểm mùa khô 4, 5, 6/2014 và những tháng còn lại của năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013.

Đại diện hai bên ký kết kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành cùng công tác tiết kiệm điện" - Ảnh: Tạ Thanh.

Để công tác thực hiện tiết kiệm điện trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp có hiệu quả cao, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua; chỉ đạo công đoàn các cấp đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan HCSN phát động phong trào thi đua đến từng cơ quan, đơn vị để đăng ký và cam kết thực hiện thi đua tiết kiệm điện và đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ, đột xuất.

PC Quảng Ngãi sẽ có trách nhiệm theo dõi, cung cấp số liệu sử dụng điện của các đơn vị HCSN (có đăng ký thi đua); danh sách các đơn vị HCSN không thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh; cử tổ tư vấn sử dụng điện an toàn - hiệu quả tư vấn tại các hội nghị, hội thảo theo lịch của Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất; tham gia tổ chức lễ phát động; lễ tổng kết, phát thưởng… Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự để nhắc nhở, cảnh báo hoặc tuyên dương, nêu gương các đơn vị trong công tác thực hiện tiết kiệm điện.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thị Kim Ngọc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định: “Sẽ xem kết quả thực hiện tiết kiệm điện là một trong những tiêu chí thi đua để xét, công nhận danh hiệu Công đoàn vững mạnh hàng năm”.

Thống kê của PC Quảng Ngãi, năm 2012, khối HCSN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiết kiệm được gần 200 ngàn kWh; năm 2013 là hơn 410 ngàn kWh.

 


  • 14/05/2014 09:37
  • Tạ Thanh (PC Quảng Ngãi)