Quảng Nam ban hành chỉ thị về tiết kiệm điện

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 1/2/2013 về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chỉ thị yêu cầu: Các cơ quan, công sở cần xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm; xây dựng và ban hành nội quy, quy định về tiết kiệm điện trong cơ quan; quy định về sử dụng điện và thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện.

Đối với việc chiếu sáng công cộng, Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với Sở Công Thương làm việc với các đơn vị quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm...

Các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca; triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp; chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiết điện; xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, theo dõi tình hình sử dụng điện và thông báo cho các cơ quan quản lý để có các biện pháp xử lý đối với đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện.

Sở Công Thương chỉ đạo các tổ chức tư vấn, trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao, kiểm toán năng lượng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH Quảng Nam, báo Quảng Nam xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam tuyên truyền, dành thời lượng hợp lý trong chương trình ngoại khóa để phổ biến các nội dung về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông qua các em học sinh vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả...

05_QN.pdf


  • 21/02/2013 10:05
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét