Quảng Bình đặt mục tiêu khởi công dự án Cụm trang trại điện gió B&T trước ngày 10/10

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa yêu cầu Công ty CP Điện gió B&T đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý, đảm bảo khởi công xây dựng dự án Cụm trang trại điện gió B&T trước ngày 10/10/2020, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang, dự án Cụm trang trại điện gió B&T là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, nhà đầu tư là Công ty CP Điện gió B&T đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Để dự án kịp tiến độ khởi công như mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty CP Điện gió B&T đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý, đảm bảo khởi công xây dựng dự án Cụm trang trại điện gió B&T trước ngày 10/10/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cho các sở ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Điện gió B&T kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định để khởi công dự án. 

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối, theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Cụm trang trại điện gió B&T.

Được biết, dự án Cụm trang trại điện gió B&T có quy mô 252 MW đặt tại Quảng Bình. Cụm trang trại này gồm trang trại điện gió B&T 1, công suất 100,8 MW với kế hoạch vận hành vào tháng 12/2020; trang trại điện gió B&T 2, công suất 151,2 MW với kế hoạch vận hành tháng 6/2021; tổng mức đầu tư là 8.904 tỷ đồng. Diện tích đất khảo sát cho cụm điện gió B&T là 2.244 ha, trong đó có 156 ha là đất rừng trồng cây tràm của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Link gốc