Phú Yên: Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 10% vào năm 2030

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 vừa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong chiếu sáng công cộng cũng là một mục tiêu được UBND tỉnh Phú Yên đặt ra trong kế hoạch - Ảnh: Thành Trung.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh này phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5% - 7% trên tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh, giảm tổn thất điện năng dưới 6%; đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện hoặc giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

Cũng trong giai đoạn này, UBND tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu phấn đấu đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; các cơ quan công sở tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; hộ gia đình phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm...

Cùng với đó, khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện, khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8% đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm tổn thất điện năng dưới 5% và 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả....

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất,..; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 


  • 14/06/2021 11:25
  • Thành Trung