Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng điều hành họp Ban Chỉ đạo Chương trình VNEEP 3

Ngày 26/2 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã điều hành họp Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Chương trình VNEEP3).

Tại buổi làm việc, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, đại diện Bộ Công Thương đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thời gian qua, cũng như báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình VNEEP3 năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình; triển khai xây dựng thí điểm Quỹ Tiết kiệm năng lượng nhằm tạo thị trường vốn cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Ông Phương Hoàng Kim cho biết, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, hiện đã trình Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến của Bộ, ngành có liên quan, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thiện và ban hành vào tháng 3 năm nay.

Ông Phương Hoàng Kim (đứng), Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững báo cáo tại buổi họp. Ảnh: Trần Liễu.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tiết kiệm năng lượng (TKNL) đem lại rất nhiều lợi ích như giảm chi phí sản xuất, giảm đầu tư cho lĩnh vực năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thúc đẩy TKNL. Giai đoạn 2006-2015, Chính phủ đã đề ra Chương trình Mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực thực hiện chương trình này, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Đặc biệt, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì, thường trực Ban chỉ đạo đã triển khai tích cực, đạt kết quả cao. Cụ thể, đã giảm lần lượt 3,4 và 5,65% tổng năng lượng tiêu thụ giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, lĩnh vực TKNL đã đạt được kết quả cao, tuy nhiên cũng còn tồn tại nhiều vấn đề và đang đứng trước các khó khăn, trong đó tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao, đặc biệt là ngành công nghiệp, cao hơn 1,3-1,6 lần các quốc gia trong khu vực.

Giai đoạn 2016-2019, chương trình gián đoạn, dẫn đến các bộ, ngành địa phương giảm sự quan tâm đến TKNL. Tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả còn tồn tại ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương. Nhận thức của cộng động còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp, chủ hộ chưa ưu tiên thực hiện các biện pháp TKNL, việc tiếp cận các khoản vay tín dụng thực hiện dự án TKNL cho các doanh nghiệp còn khó khăn. Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước còn hạn chế, kinh phí dành cho hoạt động trong phạm vi chương trình chưa khuyến khích được sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 có hiệu quả, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan chủ trì đồng thời là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo VNEEP3 đẩy mạnh các hoạt động hoàn thiện khung kế hoạch, hệ thống pháp lý; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước đẩy mạnh TKNL trong các ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững.


  • 26/02/2020 04:11
  • Trần Thị Liễu