PC Thủ Đức trao thưởng cho các hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2019

Vừa qua, Công ty Điện lực Thủ Đức (PC Thủ Đức - Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các hộ gia đình có thành tích tiết kiệm điện tại chương trình thi đua ‘Gia đình tiết kiệm điện năm 2019’.

Các hộ gia đình nhận bằng khen "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu". Ảnh: Chi Lan. 

Chương trình thi đua ‘Gia đình tiết kiệm điện năm 2019’ được PC Thủ Đức phát động từ tháng 1/2019. Qua 11 tháng triển khai, chương trình đã thu hút hơn 128.000 hộ gia đình trên địa bàn quận Thủ Đức đăng ký tham gia; tổng sản lượng điện tiết kiệm được trong các tháng triển khai đạt trên 28,55 triệu kWh.

Căn cứ vào quy chế chương trình và lượng điện năng sử dụng của các hộ gia đình đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã bình chọn 833 hộ gia đình đạt danh hiệu ‘Gia đình tiết kiệm điện’ và 20 hộ gia đình được công nhận là ‘Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu’.

Ban tổ chức cũng lựa chọn 10 đơn vị và 12 cá nhân tích cực tham gia, triển khai tốt chương trình để trình Ban chỉ đạo tiết kiệm điện quận Thủ Đức duyệt và quyết định công nhận khen thưởng.

Ông Nguyễn Tấn Minh, Phó Giám đốc PC Thủ Đức cho biết, chương trình thi đua ‘Gia đình tiết kiệm điện năm 2019’ trên địa bàn quận Thủ Đức đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Qua đó, sử dụng điện tiết kiệm đã thực sự có hiệu quả và đi sâu vào đời sống của người dân.


  • 23/12/2019 09:52
  • Ngọc Tuấn