PC Phú Yên triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện năm 2020

Ông Nguyễn Khoa Trình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) cho biết, năm 2020, công ty sẽ triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như mục tiêu phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm khoảng 2% điện thương phẩm.

PC Phú Yên khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và các hộ dân sử dụng hệ thống điện mặt trời. Ảnh: Hồng Hoa.

Dự kiến, tháng 4/2020, PC Phú Yên sẽ phát động phong trào thi đua Tiết kiệm điện trong sản xuất cho các doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện trên 20.000kWh/tháng. Phong trào triển khai đến tháng 11/2020, với mục tiêu, mỗi doanh nghiệp tiết kiệm tối thiểu từ 5-10% sản lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Nguyễn Khoa Trình, để thực hiện phong trào này, công ty sẽ làm việc trực tiếp với từng khách hàng để hỗ trợ, tư vấn giải các pháp tiết kiệm điện trên cơ sở thực trạng các thiết bị điện của doanh nghiệp hiện có, từ đó doanh nghiệp sẽ tiến hành ký cam kết thi đua tiết kiệm điện với ngành Điện.

Bên cạnh đó, PC Phú Yên cũng sẽ phát động các phong trào thi đua tiết kiệm điện khác như: Tiết kiệm điện trong công sở cho các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; phong trào Tiết kiệm điện trong các hộ gia đình...

Ngoài ra, công ty sẽ phối hợp với các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời tổ chức các chương trình hội thảo nhằm phổ biến lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này trên địa bàn.