PC Hà Tĩnh chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện Hà Tĩnh năm 2016”, do Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) vừa phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh phát động với chủ đề “Chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.

Đại diện các hộ gia đình ký cam kết thi đua "Gia đình tiết kiệm điện Hà Tĩnh năm 2016" - Ảnh: PC Hà Tĩnh cung cấp.

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện Hà Tĩnh năm 2016” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần gìn giữ nguồn năng lượng quốc gia.

Theo đó, tất cả các khách hàng đang sử dụng điện trong mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và khu vực thị trấn của các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều có thể tham gia dự thị.

Dự kiến có khoảng 25.000 hộ gia đình tham gia dự thi.

Ban tổ chức sẽ trao 500 giải cho danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện” với số tiền 100 triệu đồng vào tháng 11 năm 2016.


  • 09/06/2016 09:52
  • Ngọc Tuấn