Ninh Thuận đề nghị bổ sung 17.000MW năng lượng tái tạo vào quy hoạch

Kiến nghị này được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam nêu tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức mới đây, tại Hà Nội.

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận là rất lớn - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ông Trần Quốc Nam cho biết, Ninh Thuận là địa phương được lựa chọn triển khai 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia. Quá trình triển khai, người dân vùng dự án phải dừng sản xuất để phục vụ dự án.

Song, đến năm 2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Điều này khiến các tính toán trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp việc đầu tư hạ tầng.

Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về một số cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Nghị quyết này định hướng xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, phát triển tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Tính đến cuối năm 2020, Ninh Thuận đã có 36 dự án với tổng công suất khoảng 2.700MW vận hành thương mại, phát điện trên 4 tỷ kWh. Hiện Ninh Thuận đang triển khai lập Đề án xây dựng trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo chủ trương của Chính phủ.

Trong đó, tiềm lực về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là rất lớn với tổng quy mô công suất dự kiến phát triển khoảng 17.170MW; với 4 loại năng lượng cơ bản là điện gió, điện mặt trời, điện khí và thủy điện tích năng.

Tuy nhiên, có nhiều tiềm năng nhưng Ninh Thuận cũng còn gặp phải nhiều rào cản trong phát triển năng lượng. Những rào cản lớn nhất liên quan đến việc đầu tư lớn cho hạ tầng lưới điện truyền tải và những tồn đọng, thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch liên quan; cơ chế chính sách.

Đại diện tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ban Kinh tế trung ương cùng một số bộ ngành tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu các cơ chế, chính sách, quy định về phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo theo hình thức cạnh tranh giá điện.

Bên cạnh đó, để khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả hạ tầng của chuỗi tổ hợp dự án Cảng tổng hợp Cà Ná - Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná, thì quy mô Trung tâm điện lực Cà Ná phải phát triển khoảng 6.000MW mới phát huy hiệu quả. Tỉnh kiến nghị cho phép Ninh Thuận được thay thế quy mô công suất 4.600 MW nguồn điện hạt nhân trong quy hoạch điện VII điều chỉnh bằng nguồn điện khí LNG và cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII để phát triển quy mô Trung tâm điện lực Cà Ná đạt công suất khoảng 6.000MW.

Ninh Thuận cũng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu đầy đủ, cập nhật, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió đất liền, điện gió biển) của tỉnh vào Quy hoạch điện VIII với tổng công suất trên 17.000MW.

Link gốc


  • 11/01/2021 08:40
  • Nguồn: kinhdoanhvaphattrien.vn