Nghệ An nghiên cứu, lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo

Ngày 21/8, UBND tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban ngành của tỉnh đã làm việc với nhóm các nhà tư vấn và đầu tư về đề xuất, nghiên cứu lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo tại Nghệ An.

Nghệ An có nhiều tiềm năng khai thác điện mặt trời - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà tư vấn và đầu tư đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại Nghệ An. 

Đồng thời, thông qua kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh để tư vấn, đề xuất một số phương án nghiên cứu lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Nghệ An, theo kết quả nghiên cứu, khảo sát sơ bộ, tỉnh có khoảng 1.600 ha diện tích có thể khai thác đầu tư năng lượng mặt trời tương đương công suất 1.300 MWp. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn và vướng mắc nên đến nay Nghệ An chưa có nhà máy điện mặt trời nào được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Ngọc Hoa đánh giá cao và trân trọng tiếp thu các ý kiến, phương án đề xuất của các nhà tư vấn và đầu tư. Đồng thời cho biết một số nét cơ bản về chủ trương, các định hướng của tỉnh trong việc kêu gọi các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì làm đầu mối tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh, kết nối lựa chọn các đơn vị tư vấn và đầu tư tốt nhất.