Năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng vượt bậc

Trong thập niên vừa qua, trên toàn thế giới, mức tiêu thụ năng lượng tái tạo đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 13,7%, trở thành loại năng lượng duy nhất tăng trưởng toàn cầu ở mức 2 con số trong giai đoạn này.

Biểu đồ mức tiêu thụ năng lượng tái tạo từ năm 1965 - 2019

Trong đó, năm 2019, trên toàn thế giới, năng lượng tái tạo đã tăng trưởng 12,2% so với năm 2018. 

Năng lượng tái tạo được chia thành hai nhóm. Nhóm “năng lượng tái tạo hiện đại” bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học. Và nhóm “khác” là địa nhiệt và nhiên liệu sinh khối. “Thủy điện” lại được tách riêng, không thuộc hai nhóm trên bởi thủy điện đã lâu năm và tốc độ phát triển toàn cầu chậm hơn nhiều so với năng lượng tái tạo hiện đại như điện mặt trời.

Trên toàn cầu, thủy điện chiếm 6,4% mức tiêu thụ vào năm 2019, trong khi năng lượng tái tạo hiện đại là 5,0%, tuy nhiên năng lượng tái tạo hiện đại có thể sẽ vượt qua thủy điện trong vòng 5 năm tới.

Từ năm 2018, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia tiêu thụ năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới và đang tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu.


  • 12/08/2020 10:26
  • Lê Huyền (biên dịch theo forber.com)