Mô hình cung cấp ESCO tại Việt Nam

Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) sẽ cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, cung cấp năng lượng và quản lý rủi ro... Để hiểu rõ hơn về mô hình ESCO, bạn đọc có thể tham khảo những thông tin trong tờ rơi dưới đây.

ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường, ESCO cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua Hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC).

 


  • 20/01/2017 10:40
  • Ngọc Tuấn