Lạng Sơn hưởng ứng Giờ trái đất 2020

Ngày 19/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 470/STNMT-BVMT hướng dẫn các đơn vị chức năng thuộc Sở, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở được yêu cầu triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ trái đất 2020; hướng dẫn tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường... Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính truyền nhiễm cao.

Mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia ‘‘Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 - 21h30 tối thứ 7 (ngày 28/3/2020). Các huyện, thành phố tổ chức triển khai hưởng ứng sự kiện này tùy điều kiện, tình hình thực tiễn.

 

470.pdf


  • 23/03/2020 04:25
  • Phạm Tân