Lâm Đồng không để điện mặt trời phát triển theo phong trào

Ngày 2/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số1226/UBND-MT về quản lý đầu tư, xây dựng phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Điện mặt trời tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được kiểm soát nhằm tránh tình trạng phát triển ồ ạt - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát, gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này.

Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng các nội dung có liên quan để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong công tác kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, các Công ty Điện lực thời gian qua, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nói trên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc đầu tư trang trại kết hợp với điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo đúng mục đích của kinh tế trang trại.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng trước khi thỏa thuận đấu nối và ký kết hợp đồng mua bán điện phải phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc thỏa thuận đấu nối đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đồng thời tăng cường công tác thông tin, báo cáo UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc nắm để kiểm tra, kiểm soát việc đầu tư hệ thống điện mặt trời tại địa phương.

Đối với các dự án bắt buộc phải thực hiện thỏa thuận vị trí cột, trạm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải thực hiện trước khi ký hợp đồng mua bán điện.


  • 09/03/2021 10:52
  • Ngọc Tuấn