Không bổ sung các dự án điện gió mới vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Ngày 18/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 196/TTg-CN về kết quả rà soát danh mục các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định.

Ảnh minh họa.

Văn bản 196/TTg-CN cho hay, Bộ Công Thương đã có các báo cáo số 7201/BCT-ĐL ngày 25/9/2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 2/10/2020 và số 10052/BCT-ĐL ngày 28/12/2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và kiến nghị của Bộ Công Thương ngày 30/12/2020 về bổ sung Nhà máy Điện gió Kỳ Anh MK tại Hà Tĩnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay quy mô công suất các dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch VII điều chỉnh đã ở mức cao, với 11.800MW. Tuy nhiên, trong đó mới chỉ có 538MW được đưa vào vận hành tính tới cuối năm 2020, còn khoảng 11.262MW đang được triển khai.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương báo cáo kiến nghị tại các văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Đồng thời, Bộ Công Thương được yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (ngày 1/1/2021) đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

Trong đó cần phải đảm bảo cơ cấu các nguồn điện phù hợp với chủ trương và định hướng phát triển năng lượng quốc gia trong từng giai đoạn và khả năng cung cấp của năng lượng sơ cấp, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định, hiệu quả tốt cho đất nước.

 


  • 22/02/2021 10:09
  • Thành Trung