Khởi công xây dựng Nhà máy điện rác Seraphin

Sáng 30/3, Tập đoàn AMACCAO đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy điện rác Seraphin tại Khu xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội.

Các đại biểu ấn nút khởi công nhà máy. Nguồn ảnh: kinhtemoitruong.vn

Nhà máy có công suất xử lý rác 1.500 - 2.000 tấn/ ngày đêm, công suất phát điện 37MW, tổng mức đầu tư 3.850 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn đầu tư xã hội hóa.

Nhà máy điện rác Seraphin được xây dựng nhằm mục tiêu tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt cho thành phố Hà Nội, góp phần làm sạch môi trường sống của người dân, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp và sản xuất điện phát lên lưới điện quốc gia.

Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại châu Âu để đốt rác tận thu nhiệt phát điện với chỉ tiêu khí thải, khói thải sau đốt đạt tiêu chuẩn khí thải EU 2010/75/EC, nghĩa là như khí trời tự nhiên; chỉ tiêu nước thải xử lý đạt cột A 2014/BTNMT được tuần hoàn và tận thu, không thải ra ngoài nhà máy; không phát tán bụi, tiếng ồn, mùi… ra môi trường bên ngoài.

 


  • 30/03/2022 03:51
  • Minh Anh