Khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái giai đoạn 1 tại Nhà máy Coats Phong Phú

Ngày 21/10, Công ty Cổ phần Năng lượng điện mặt trời Việt Nam (SPUC) và Công ty Coats Phong Phú đã tổ chức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái giai đoạn 1 công suất 500 kWp tại Nhà máy Coats Phong Phú - Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Coats Phong Phú được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2019. Hệ thống dự kiến sản xuất 823 kWh điện, góp phần giảm 494 tấn CO2 mỗi năm. Toàn bộ lượng điện năng sản xuất được sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy Coats Phong Phú.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Coats Phong Phú là dự án SPUC đầu tư theo mô hình Zero Capex. Với mô hình đầu tư này, khách hàng không phải chịu bất kỳ một chi phí nào trong suốt quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, đấu nối hệ thống điện mặt trời áp mái. Thêm vào đó, lượng điện sản xuất được từ hệ thống sẽ được SPUC bán lại cho Nhà máy Coats Phong Phú với mức giá cạnh tranh.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Coats Phong Phú là kết quả của sự hợp tác đầu tiên giữa Công ty cổ phần Năng lượng điện mặt trời Việt Nam và Công ty Coats Phong Phú trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đảm bảo sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện, góp phần bảo vệ môi trường.