Khánh Hòa: Thi đua tiết kiệm điện tại công sở

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; UBND thành phố Nha Trang; Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã phối hợp phát động phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” năm 2014, trên địa bàn thành phố Nhà Trang.

Đối tượng tham gia là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (không bao gồm trường học, bệnh viện, các cơ sở y tế) đóng trên địa bàn thành phố Nha Trang cùng các khách hàng ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với các Điện lực trực thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

Các cơ quan, công sở đăng ký tham gia phong trào phải đạt mức tiết kiệm sản lượng điện tiêu thụ từ 10% trở lên liên tục trong 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2014 so với các tháng cùng kỳ của năm 2013.

50 công sở đạt tiêu chí theo quy định (xét theo tỷ lệ điện năng tiết kiệm được từ cao xuống thấp) sẽ được cấp Giấy chứng nhận “Công sở tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014”, kèm phần thưởng 1 triệu đồng/công sở.

Phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” là một nét mới trong chương trình tiết kiệm điện năm 2014 của Tổng công ty Điện lực miền Trung và được triển khai đồng loạt trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Mục đích chính nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại trụ sở làm việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 


  • 15/04/2014 02:39
  • Quỳnh Như
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét