KCN Mỹ Xuân A: Chuyển đổi dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 32/TTg-CN ngày 9/1/2019.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc dây chuyền VGI3 sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời với công suất 500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp về các hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư dự án, các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg của ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thì định hướng đầu tư đến 2020 không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kính xây dựng thông thường. Khuyến khích các nhà máy đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ để giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và đầu tư công nghệ gia công sau kính.

Toàn văn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong file đính kèm.

 

chidaocuathutuong.pdf