Infographic: Khách hàng tại Đà Nẵng có thể hưởng ứng Giờ Trái đất 2022 như thế nào?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, khách hàng sử dụng điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 được Công ty Điện lực Đà Nẵng điều chỉnh, triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Công ty đã xây dựng nội dung tuyên truyền bằng infographic trực quan, sinh động.