Infographic: Giờ Trái đất 2022 - Kiến tạo tương lai

Sự kiện chính Giờ Trái đất 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3. Chỉ bằng một hành động đơn giản "Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết" trong 1 giờ đồng hồ, Giờ Trái đất kêu gọi mọi người cùng thực hiện thông điệp "Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ".

 


  • 25/03/2022 09:24
  • Thảo Nguyên - Nguyễn My