Hơn 2.240 khách hàng của EVNSPC đăng ký bán điện mặt trời mái nhà trong tháng 7

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong tháng 7/2020, có 2.246 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà ký biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều và đăng ký bán điện mặt trời mái nhà với tổng công suất tấm pin 57.280kWp.

Ngày càng có nhiều khách hàng đăng ký bán điện mặt trời mái nhà cho ngành Điện. Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNSPC, lũy kế đến hết tháng 7/2020, Tổng công ty đã ký với 8.781 khách hàng đăng ký bán điện mặt trời mái nhà, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 247.750kWp.

Trong tháng 7/2020, sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới là trên 29 triệu kWh, lũy kế tính đến hết ngày 29/7 là 155,84 triệu kWh.

Tổng công ty cũng cho biết, đến hết tháng 7/2020, toàn Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 4.159 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 93,34 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 212,74 tỷ đồng.


  • 11/08/2020 10:17
  • Ngọc Tuấn