Hội thảo về đào tạo cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Ngày 20/8, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo trực tuyến về cải tiến chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Hội thảo có sự tham gia của 50 đại biểu là đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các trung tâm đào tạo, các kiểm toán viên năng lượng và các cán bộ quản lý năng lượng đến từ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. 

Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá chương trình đào tạo, nhu cầu đào tạo nâng cao của cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng. Từ đó, đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời.  

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hải Dũng - Phó Chánh văn Phòng TKNL, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương cho biết: Việc quản lý và kiểm toán năng lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp và Nhà nước chủ động hơn trong hoạch định việc sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng thì việc triển khai mô hình “học tập suốt đời” sẽ có giá trị vô cùng to lớn trong việc hỗ trợ người quản lý năng lượng tiếp cận các công nghệ, quy định mới về năng lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng, giảm khí phát thải nhà kính.

Theo báo cáo tại hội thảo, các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam hiện nay tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp với 3.006 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (năm 2019); trong đó, có 2.441 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo danh sách ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ bắt buộc bổ nhiệm cán bộ quản lý năng lượng, được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận và thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm một lần. Như vậy, cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng có một vai trò quan trọng đóng góp vào hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang giao cho các cơ sở đào tạo cùng các địa phương chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, mỗi đơn vị triển khai không đồng nhất dẫn đến chất lượng đầu ra khác nhau. Trong khi các quốc gia đều khuyến khích mô hình học tập suốt đời để sau khi được cấp chứng chỉ các cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên hàng năm tiếp tục tham gia đào tạo trực tuyến hay trực tiếp đểu có thể tiếp cận thông tin, công nghệ mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề: ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng; lộ trình cập nhật nội dung đào tạo và kỳ thi cấp chứng chỉ cũng như kỳ thi gia hạn chứng chỉ; trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.