Hội thảo về chính sách hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đối với các địa phương phát triển dự án đốt rác thu hồi năng lượng

Ngày 18/2, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất Nhật Bản tổ chức Hội thảo về chính sách hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đối với các địa phương phát triển dự án đốt rác thu hồi năng lượng.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (Việt Nam) và Bộ Môi trường Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phát điện tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R đồng thời giao Tổng cục Môi trường là đơn vị chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về các vấn đề như thực trạng, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta, những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, trong đó tập trung vào chất thải rắn sinh hoạt. Các chuyên gia Nhật Bản đã trình bày báo cáo tham luận về các mô hình quản lý, thu gom, phân loại và xử lý rác thải cũng như công nghệ đốt rác hiện nay tại Nhật Bản.

Từ đó đề xuất mang tính bước ngoặt trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; thay đổi phương thức quản lý: coi chất thải là tài nguyên; chú trọng các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải; tập trung rà soát hoàn thiện các quy định, chính sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.