Hội nghị các đối tác về thực hiện Chương trình Năng lượng carbon thấp cho ASEAN tại Việt Nam

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị các đối tác về thực hiện Chương trình Năng lượng carbon thấp cho ASEAN tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Nguồn ảnh: moit.gov.vn.

Chương trình Năng lượng carbon thấp cho ASEAN (LCEP) giai đoạn 2019 - 2022 là chương trình hỗ trợ thuộc Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh, nhằm giúp các nước ASEAN khai thác lợi ích từ việc triển khai năng lượng carbon thấp thông qua hỗ trợ kỹ thuật của Vương quốc Anh về Tài chính xanh và Sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tổ chức phi chính phủ Carbon Trust (Anh) là đối tác thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho hợp phần Sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các nội dung Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam gồm: Thúc đẩy xây dựng các dự án thí điểm về hiệu quả năng lượng trong các ngành đồ uống và thực phẩm, sản xuất thép, xi măng; thông qua áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng; hỗ trợ tạo nên một thị trường cho các công ty dịch vụ năng lượng thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng chi trả qua việc tiết kiệm năng lượng trong các cơ quan chính phủ... Trong đó, Bộ Ngoại giao Anh và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ cùng nhau chia sẻ kiến thức, tư vấn kỹ năng và chuyên môn trong nhiều hoạt động do Chính phủ Anh tài trợ, tập trung vào năng lượng carbon thấp và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc đảm bảo nguồn cung năng lượng là nhiệm vụ cấp bách của mỗi quốc gia, nhưng việc nâng cao chất lượng sử dụng năng lượng lại là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đem lại hiệu quả cả về kinh tế, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thứ trưởng đã đánh giá cao và cho rằng các nội dung của Chương trình LCEP dự kiến hỗ trợ cho Việt Nam rất hữu ích và phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.