Hiệu quả năng lượng là gì?

Theo cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, hiệu quả năng lượng là việc dùng ít năng lượng hơn để thực hiện cùng một chức năng. Thiết bị, máy móc đạt hiệu quả năng lượng khi dùng ít điện, nước, hoặc khí đốt để làm cùng một việc.

Tại sao hiệu quả năng lượng lại quan trọng?

năng lượng, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả

Đổi mới kỹ thuật là điều quan trọng để cải tiến hiệu quả năng lượng.

Tại California, việc bảo tồn và sử dụng hiệu quả năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu chính là để thực sự tiết kiệm năng lượng tạo ra và sử dụng. Đôi khi chúng ta gọi số năng lượng không được sử dụng này là "negawatt" (negaoát), nghĩa là số oát năng lượng không bao giờ được tạo ra vì không cần thiết. Không dùng năng lượng ngay từ đầu là lựa chọn sạch và ít tốn kém nhất. Do đó các hãng năng lượng ưu tiên kỹ thuật tiết kiệm điện và cách làm bảo tồn năng lượng hơn cả nguồn năng lượng tái chế.

Tôi có thể đạt hiệu quả năng lượng như thế nào?

Đổi mới kỹ thuật là điều quan trọng để cải tiến hiệu quả năng lượng. Nhiều sản phẩm hiện nay được thiết kế để tiết kiệm điện.

Ví dụ: Bóng đèn huỳnh quang có kích thước nhỏ gọn hơn, lượng điện sử dụng chỉ bằng 1/3 so với bóng đèn nhiệt quang kiểu cũ có thể thắp sáng cùng khoảng không gian như nhau. Máy giặt có chứng nhận Energy Star (Ngôi Sao Năng Lượng) sẽ giặt sạch quần áo hiệu quả như một máy giặt khác, nhưng lại dùng ít hơn 25% điện và 35% nước.


  • 22/07/2016 09:54
  • Theo: energyupgradeca.org