Hải Phòng hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020

Sở Công Thương Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 442/SCT-NL ngày 3/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020.

Chiến dịch Giờ trái đất 2020 được thành phố Hải Phòng tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng lập kế hoạch tắt điện chiếu sáng tại một số địa điểm công cộng, tuyến đường phố chính trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ Bảy, 28/3/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, đăng tin bài về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chiến dịch Giờ trái đất năm 2020; vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia chiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và góp phần thúc đẩy thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 

Sở Công Thương cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về chiến dịch Giờ trái đất 2020, để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và tham gia chiến dịch này; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng các phóng sự tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch Giờ trái đất; tổ chức phát băng đĩa, tờ rơi, treo băng rôn, poster tiết kiệm điện và Giờ trái đất 2020 trên các tuyến phố chính trong thành phố.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.