Hải Phòng: Khuyến khích phát triển điện mặt trời trên địa bàn thành phố

Ngày 25/5/2020, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1403/UBND-GT về việc triển khai Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện phát triển điện mặt trời trên địa bàn thành phố.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà tại TP Hải Phòng. Ảnh: Phạm Tân.

UBND Thành phố Hải Phòng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các quận, huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời theo quy định của pháp luật hiện hành; tuyên truyền nội dung, cơ chế ưu đãi được quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án điện mặt trời theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035, Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 4274/QĐ-BCT ngày 14/11/2018; trường hợp cần thiết thay đổi quy mô, công suất dự án, chủ động hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Sở Công Thương đề xuất nghiên cứu, khảo sát, đăng ký của chủ đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có dự án đầu tư phát triển điện mặt trời trong chiếu sáng, sản xuất và sinh hoạt…, tổng hợp tình hình đăng ký, đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó có nội dung tuyên truyền Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận, huyện hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện theo các quy định về Luật Đất đai, đồng thời hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ về môi trường (nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng có nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là tuyên truyền phát triển các dự án điện mặt trời trên mái nhà; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trình tự, thủ tục đấu nối các dự án điện mặt trời trên mái nhà theo quy định, góp phần hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên hóa thạch đang cạn kiệt gây ô nhiễm môi trường.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

1403-UBND-GT_signed.pdf