Hà Tĩnh có 485 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối, bán điện

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tính đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 485 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đấu nối, bán điện cho công ty.

PC Hà Tĩnh khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng để đảm bảo nguồn điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tổng công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối, ký hợp đồng bán điện cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh tính đến ngày 31/12/2020 là 144MWp.

Cũng theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sau ngày 31/12/2020 dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà cho đến khi có hướng dẫn mới. Do đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện nay đang dừng tiếp nhận giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, hiện nay ngành Điện đang khuyến khích khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện và chi phí đầu tư của khách hàng để có thể tự sử dụng hết lượng điện phát ra nhằm giảm tiền điện tiêu thụ trong giờ cao điểm hoặc tiền điện có giá bậc cao.

Theo ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các khách hàng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Do vậy, việc đóng góp của các hệ thống điện mặt trời nói chung, các hệ thống điện mặt trời mái nhà nói riêng tại Hà Tĩnh là rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Link gốc


  • 12/04/2021 05:05
  • Nguồn: laodong.vn